Trafikkregulering eller mer penger i felleskassen?

Hva er så hovedmålet med denne rushtidsordningen?