• rose2.jpg FOTO: SCANPIX

Ros til Alderspsykiatrisk post 7.1

Takk til dere alle for det dere er og vil fortsette å være.