• SÅRBART: Artikkelforfatteren peker på at gjennomsnittstemperaturen på verdensbasis har steget det siste hundreåret, og at om alt som til nå er funnet av olje og gass blir utvunnet og brukt, kan dette føre til ytterligere temperaturstigning. Bildet er fra Henningsvær i Lofoten. FOTO: SCANPIX

Fingrane av (Lofotmat)fatet!

Hovudpoenget er framtida for, ikkje berre lofotfisket, men for Noreg.