• fruktbord-kosthold (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Økonomiske disponeringer

SØRLANDET SYKEHUS: Det er ingen skam å snu.