• SALTING: Artikkelforfatteren mener vi har mye å lære av svensk vinterdrift, og påpeker at man der har halvert sitt forbruk av veisalt siden 90-tallet. FOTO: ARKIV

Stopp veisaltingen

Hvordan kan Lien, som representant for Statens vegvesen, undergrave en rapport de selv har bestilt, på denne måten?