Nei til store naturinngrep

Agder Energis planer må sees i lyset av kraftselskapene og NHOs planene om å gjøre Norge og Agder til "Europas grønne batteri".