Galskap uten styring?

Den siste uken har jeg gjort noen observasjoner som har resultert i at jeg tror at Kristiansand Parkeringsselskap må være ute av styring.