Takk til omsorgsetaten EBT

Etter en lang rekke kritiske innlegg om eldreomsorgen i Kristiansand, vil jeg kun takke.