Grensene eksisterer ikke

Jeg ser at det i Midtøsten-debatten stadig refereres til ”grensene fra 1967” når det snakkes om en palestinsk stat.