• SIGNAL: Meddommerne i Agder lagmannsrett ønsker å sende et viktig signal til religiøse miljøer om barns behov for beskyttelse mot frykt og overgrep. FOTO: Scanpix

Folkemeningen i retten

Meddommerne mener det er påkrevd å sende et klart signal til omsorgspersoner, særlig i religiøse miljøer.