Nicolai Wergeland ut av glemmeboka

Det nærmer seg raskt 200-årsjubileet for hva som hendte på Eidsvoll i 1814 med fastsettelse av 17. mai som er blitt vår store nasjonaldag.