Pensjonistene taper

Pensjonistene er tapere i årets lønnsoppgjør!