• INDUSTRI: Kun 9 prosent sysselsatte i Norge er ansatt i industrivirksomhet, men industrien har alltid spilt en dominerende rolle i arbeidslivet. Her fra "elektrolysen" hos Xtrata Nikkelverk. FOTO: ARKIV

Skal vi hoppe?

Frontfagmodellen i tariffoppgjørene handler om den risikoen vi løper hvis tariffoppgjørene og lønnsdannelsen i den eksportrettede industrien ikke er økonomisk bærekraftig. Derfor hviler det et helt annet og realøkonomisk alvor over lønnsforhandlingene i den eksportrettede vareproduksjonen, enn i skjermet næring og offentlig sektor.