AUF lyver om Høyre

Kun to av tolv påstander på AUFs stand var korrekte.