Det var så gresselig kaldt

Slik begynner H. C. Andersens gripende eventyr om Den lille piken med svovelstikkene.