• UTREDNINGER: Det finnes en annen utredning som gir helt andre resultater enn Jernbaneverkets, skriver artikkelforfatteren. Den alternative utredningen er gjort av Deusche Bahn, og i følge denne kan investeringer i høyhastighetstog kunne få en avkastning som er høyere enn den Oljefondet har. FOTO: SCANPIX

Overkjørt av et langsomt tog

Det gikk et tog nylig, og vi sto alle igjen på perrongen. Det var i grunnen ikke så rart, vi hadde fått helt uriktige opplysninger om når det gikk, hvor det skulle og hva det kostet.