Sørlandets næringsliv etter finanskrisen

At mekanisk industri sliter, er mer overraskende.