• eøs.jpg FOTO: SCANPIX

Må erstattes med frihandelsavtale

Stortinget overfører suverenitet til EU og EØS i strid med Grunnloven i en lang rekke saker