Hatsk fra Johannessen

Ved stadig å angripe Israel med løgner og falsk propaganda, slik som mange nå driver på med, vil en aldri kunne oppnå fred i denne regionen.