• PASIENTSIKKERHET: Det pågår en pasientsikkerhetskampanje ved alle sykehus i Helse Sør-Øst, skriver artikkelforfatterne. På tross av dette er det anslått at cirka 30 prosent av operasjonene ved Sørlandet sykehus gjennomføres uten at sjekklisten for trygg kirurgi benyttes. FOTO: Tore André Baardsen

Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingstilbudet – viktigere enn antall sykehus

Det pågår en pasientsikkerhetskampanje ved alle sykehus i Helse Sør-Øst. På tross av dette er det anslått at cirka 30 prosent av operasjonene ved Sørlandet sykehus gjennomføres uten at sjekklisten for trygg kirurgi benyttes.