Eit eventyr

Både Høyre og Fremskrittspartiet påstår at sjøl om dei gir ein skattelette med mange milliardar, skal skulane bli betre enn nå, og omsorga for sjuke og gamle skal bli betre enn nå.