Vær og statistikk

Det er jo godt at det ikke bare er meteorologene som bommer. De bommer som regel alltid.