Åpent spørsmål

Hvorfor handler kommunen i strid med sivilombudsmannens uttalelser?