Spennende i PT

Alle tiltak som bidrar til økt åpenhet fortjener honnør. Det gjør åpenbart Post— og teletilsynets nye organisasjon i Lillesand.