• mike - lørkom valerie k 020213.jpg

Politikere og fulle sjøfolk

87 år gamle Andreas Ugland formulerer den frustrasjonen som næringslivet føler: Det offentlige tar ikke alvorlig nok på oppgaven sin som tilrettelegger. Det kan koste den enkelte bedrift dyrt, og i neste omgang taper både Sørlandet og Norge.