• Salafister/ islamister har gjerne holdninger og meninger som kan være uforenlig med de grunnleggende verdiene som vårt samfunn er bygd på, skriver artikkelforfatteren. FOTO: ILLUSTRASJON: Kjartan Bjelland

Islamisme i Norge

I dette innlegget vil jeg peke på enkelte sider ved islamisme eller også kalt salafisme.