"Gravskjending utført av kommunen"

Kirkegårdene er en krevende plass å utføre gravearbeid på.