• I fleire land må no familieeigde gardar vike for gardar eigd av aksjeselskap og private selskap, skriv forfattaren. FOTO: Roar Greipsland

Leilendinger i landbruket

Landbruks— og matdepartementet foreslår å fjerne dagens eigarskapsavgrensing som hindrar at driftsselskap eigd av aksjeselskap (AS) skal kunne få landbruksstøtte.