Må kunne bestemme over eget liv

MS-forbundet vil at lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA) skal knyttes til den enkeltes livssituasjon, ikke til antall timer man har behov for hjelp.