• Universitetet i Agder har etablert et marinbiologisk forskningssenter med fokus på Skagerrak. På bildet samles det inn prøver fra torsk. FOTO: Havforskningsinstituttet Flødevigen

UiA vil bli verdensledende på marinbiologi

Skagerrak er et havområde som utsettes for stor menneskelig påvirkning. For svært mange i de skandinaviske land er havområdet uunnværlig for både næring og fritidsaktivitet, ikke minst på sommeren.