• NY ARENA: Det er mot det engelske og internasjonale trykket vi trenger å ruste oss, skape stolthet, kunnskap og identitet. FOTO: SCANPIX

En tid for språk

Nynorsken bør være en skattekiste. Ikke en tvangstrøye.