Ubekreftede meldinger

Det verserer en hel del ubekreftede meldinger, dvs. rykter om bakgrunn og forløp av den terrortrusselen som for noen uker siden satte både PST-sjef Benedicte Bjørnland og politiet – med Frps justisminister Anundsen i spissen, i topp beredskap.