• Artikkelforfatteren ber politikerne løfte blikket og se på andre og mer fremtidsrettede og samfunnstjenlige løsninger for en ny E 39 trasé gjennom kommunen. Bildet er fra nåværende E 39 ved Lunde – sett vestfra. FOTO: ARKIV

Drøftelser med alvorlige mangler

Debatten om hvor ny E 39 skal bygges skjerpes nå kraftig – særlig synlig er ytringene mellom Søgne Aps gruppeleder Solveig Kjelland Larsen og ordfører Åse Severinsen (H).