• FOTO: Scanpix

Hva filmen «Kongens nei» utelater

Vi er mange som med stor interesse og takknemlighet har sett filmen «Kongens nei».