Robuste og arbeidsløse regioner?

Åslaug Haga har et prisverdig og godt utgangspunkt, men det forutsetter at oppgavene og makten følger med.