• I Vest-Agder ser vi at de med lavest formalkompetanse er klart overrepresentert i arbeidssøkerstatistikken, skriver artikkelforfatteren. Hele 40,4 % av dem som er helt ledige har lav utdannelse. FOTO: NTB SCANPIX

Hardere krav til kompetanse

Vi har nettopp offentliggjort den årlige bedriftsundersøkelsen i Vest-Agder.