• Han (Opstad) velger helt å overse begrunnelsen jeg ga for å mene at kommunen bør selge sine eiendommer på hjørnet av Kongens gate og Vestre Strandgate. FOTO: Kjartan Bjelland

Ufullstendig om teaterbygningen

I et avisinnlegg 12. februar gjengir og kommenterer Gunvald Opstad den muntlige orienteringen jeg ga til politikerne i kulturstyret i møtet 28. januar.