Jury utgått på dato

Den norske juryordningen i straffesaker er for lengst utgått på dato. Den sterke økningen i fagdommernes tilsidesettelse av legdommernes avgjørelser de siste årene, bekrefter dette.