• Supplert med en egen strategiplan for nærskipsfart, søker NTB å legge til rette for økt sjøtransport, skriver artikkelforfatterne. Konkrete tiltak lar seg likevel vente på, hvilket Riksrevisjonen nå påpeker. FOTO: ARKIV

En bærekraftig kjøl