• Arne Næss FOTO: Erichsen, Jarl Fr.

Diverse sitat om religion

Forfattarar og kjende folk kan ikkje dy seg, dei har meiningar om det meste.