• Strømme skole 00001.jpg FOTO: Reidar Kollstad

Ikke bare ett problem i skolen

Den 17. februar skrev formann i Søgne FpU et leserinnlegg om hvordan han ser den norske skolen, hvor han mener den norske skolen utdanner alle for å bli helt like.