• Det er ingen tvil om at Jesus var jøde. Dagens ledende forskere betoner nettopp at vi må søke å forstå ham på bakgrunn av Det gamle testamente og jødedommen, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Jesus under forskningens lupe

Da den oldkirkelige dogmedannelse var sluttført på 400-tallet, hadde kirken for lang tid fremover også fastlagt sin forståelse av Jesus. Men på 1700-tallet kom dette tema opp igjen under vignetten «Jesu liv».