Utviklingsarbeid – hindring eller mulighet?

Det er svært få land i verden som bruker så mye penger på skole som Norge. Det betyr at det er mulig å heve kvaliteten også i vanskelige tider.