• Forskningen på dette området viser at individuell, prestasjonsbasert lønn virker på kvantitet, men ikke på kvalitet, skriver artikkelforfatterne. Den virker mot sin hensikt og reduserer både kvalitet, innovasjon og nyskaping i mer kompleks virksomhet. FOTO: Sigurds n, Bj rn

Prestasjonslønn i skolen

Sannsynligheten for å demotivere mange er mye større enn sannsynligheten for å motivere de få utvalgte.