Ungguttene på La Manga

Mjelde fikk en bekreftelse på det han åpenbar allerede visste, ungguttene holdt ikke mål.