• På eiermøtet i Agder Energi Nett sist fredag konfronterte Audnedals ordfører Tønnes Seland selskapets ledelse og mente at de fører en dårlig personalpolitikk. Ordførerne i Farsund og Flekkefjord er også kritiske til beslutningen om å legge ned sju av AE Netts kontorer. FOTO: ARKIV

Hvilken personalpolitikk velger AE Nett?

Agder Energi Nett (AE Nett) har den siste tiden fått søkelyset rettet mot seg pga. at selskapet skal redusere antall lokasjoner fra 11 til 4, og samtidig samlokalisere fagmiljøer.