• I en situasjon der gevinstene er høyst usikre, og i beste fall vil gjøre seg gjeldende for bare enkelte av universitetets fagmiljøer, er det sannelig et risikofylt prosjekt å begi seg inn på en fusjon, skriver artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Den geografiske dimensjon

Den pågående diskusjonen om en eventuell fusjon mellom Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Telemark (HiT) er viktig for hele Agder-regionen. Utfallet av prosessen som er igangsatt vil få konsekvenser i mange år framover.