Mobilisering før omkampen

Kirkemøtet ble avsluttet tirsdag 8. april, og det var interessant å registrere hvordan to kristne dagsaviser, Vårt Land og Dagen, på ulik måte vurderte/dekket avtemmingsresultatet på avslutningsdagen.