• KrFs Kjell Ingolf Ropstad opprøres over at ingen voldsutøvere er dømt til å bære fotlenke. Ropstad er nestleder i justiskomiteen. FOTO: Tormod Flem Vegge

Tiltak mot vold

I går ble det kjent at ingen voldsutøvere er dømt til å gå med elektronisk lenke, omvendt voldsalarm. Det er kritikkverdig.