Vår felles kampsak på kvinnedagen!

Likelønn er en av vår tids viktigste likestillingssaker og den har en lang historie bak seg.